top of page

Jeg tilbyder:

I mit arbejde er jeg først og fremmest lyttende og dernæst nysgerrig og spørgende.

Jeg er åben, direkte og ærlig.

Jeg arbejder ud fra et narrativt perspektiv og det betyder, at vi sammen finder frem til hvad der giver mening for dig/jer - hvad der er vigtigt i livet.

Jeg tager alle opgaver alvorligt, men det behøver ikke være trist, tørt og kedeligt.

Bemærk:

Grænsen mellem terapi, vejledning, rådgivning, konsultation og super-vision er både meget skarp og alligevel overlappende. Kontakt mig og vi finder ud af om jeg er den rette person til opgaven.

Jeg er IKKE uddannet psykolog eller psykiater og påtager mig ikke opgaver hvor dette er en forudsætning.

Opgaver for private

 

Opgaver for kommuner

 

 • Familierådgivning/behandling - pakketilbud læs mere...

 • § 50 undersøgelse

 • § 54 støtteperson læs mere...

 • Overvåget - støttet samvær læs mere...

 • Kontaktperson - mentor for børn/unge

 • Konfliktmægling

 • Supervison i personalegrupper

 

Opgaver for institutioner og virksomheder læs mere...

 

 • Supervision i personalegrupper

 • Individuel supervision

 • Sagssupervison (det sociale og pædagogiske område)

 • Coaching

 • Konfliktmægling

 • Samarbejdsproblemer

 • Personaleudvikling

 • Organisationskonsultation

Kontaktpersoner, mentorer m.v.

Jeg formidler kontaktpersoner, mentorer etc. til konkrete opgaver.

Opgavens karakter afgører hvilken kontaktperson/mentor der sættes på opgaven.

Kontaktpersonerne/mentorerne spænder vidt i alder og erfaringsbaggrund. Og begge køn er selvfølgelig repræsenteret.

Alle har rene straffe- og børneattester.

Prisen afhænger af opgavens omfang og karakter, samt kontaktpersonens erfaringsbaggrund.

bottom of page