top of page

Familierådgivning - vejledning
Et pakketilbud til kommuner

Er du som sagsbehandler usikker på omfanget af problemer i en familie. Sidder du med følelsen af at her bør gribes ind, men mangler tiden til at gennemføre en grundig undersøgelse, så den gode foranstaltning kan etableres.

Du er usikker på om sagen kan lukkes,  eller du ved måske at familien kan hjælpes på fode igen ved at gennemføre et forløb med familierådgivning i hjemmet. Måske er du i tvivl om der skal gennemgribende foranstaltninger til, herunder en anbringelse af børnene udenfor hjemmet.

Jeg tilbyder at gennemføre et sådant forløb og som afslutning levere en fyldestgørende statusrapport. Statusrapporten kan evt. indgå som en del af den børnefaglige undersøgelse (§50)

Jeg har mange års erfaring med familierådgivning i udsatte familier og på den baggrund anbefaler jeg følgende pakkeløsning:

Indhold

 • Efter et opstartsmøde, hvor både du som sagsbehandler, jeg og familiens voksne deltager. Mødet har til formål at præsentere mig for familien. Samtidig orienteres familien om indhold i og om betingelserne for forløbet.

 • Herefter får familien besøg hver uge (1 - 2 gange pr/uge) á 2 - 4 timers varighed. I ialt 10 uger.

 • Jeg taler med familiens medlemmer samlet og individuelt, afhængig af hvor jeg observerer 'knasterne'.
  Besøgende vil være fordelt på flere tidspunkter af døgnet, så jeg har mulighed for at observere bredt. Ligeledes vil besøgende være af forskellig varighed. Måske skal jeg spise middag sammen med familien eller vi skal på en mindre udflugt.

 • Ved det sidste besøg i familien gennemgår jeg statusrapporten. Familien får lov at rette faktuelle fejl og kan komme med kommentarer til rapporten.

 • Efterfølgende afleveres rapporten til sagsbehandler. Mine eventuelle anbefalinger til konkrete tiltag vil blive forelagt sagsbehandler mundtligt.

     Pris: kr. 26.000

 

 • Formøde med sagsbehandler og efterfølgende præsentationsmøde i familien.

 • Besøg i familien i 10 uger á ca. 4 timer (1 - 2 besøg pr. uge)

 • Udarbejdelse af statusrapport

 • Afsluttende møde i familien med gennemgang af statusrapport

 • Afsluttende møde med sagsbehandler

Kørsel afregnes særskilt med kr. 3,47 3pr. km (statens 2023 takst) Afstand ud over 50 km afregnes med yderligere kr. 200 pr. time.

bottom of page