top of page

Konfliktmægling

Når der opstår konflikter imellem mennesker, i parforholdet, blandt kolleger, imellem naboer osv. er det altid fordi der er noget på spil, noget der er vigtigt.

Det betyder også at følelserne overskygger realiteterne og den enkelte kan reagere uhensigtsmæssigt.

Formålet med konfliktmæglingen er at få Jer til at lytte til hinanden og forstå modpartens intentioner.

Ved en konfliktmægling/meditation bliver i sat overfor hinanden og jeg interviewer jer på skift.

En konfliktmægling består oftes af en til to interviews á ca. 1 times varighed

bottom of page