top of page

§ 75 Støtteperson (Tidligere§ 54) 

§ 54 i Serviceloven (pr. 1. januar 2024 § 75 i Barnets Lov) siger at forældremyndighedens indehaver skal have tilbudt en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse udenfor hjemmet.

Det er forælderens bopælskommune der bevilger støttepersonen.

 

En støtteperson er gratis for dig.

Du har ret til en støtteperson uanset om anbringelsen er frivilling eller tvangsmæssig.

Forælderen møder almindeligvis sin støtteperson 2 - 4 gange om  måneden, men det afhænger af behov og aftalen med din sagsbehandler.

Som professionel støtteperson er jeg aflønnet af forælderens bopælskommune, men er i øvrigt helt uafhængig af den anbringende forvaltning. Det betyder at jeg har tavshedspligt og ikke udtaler mig om mit samarbejde med forælderen til hverken sagsbehandler, familieplejekonsulent, institutioner eller andre. Jeg skriver ikke journal og rapporter.

Som støtteperson kan jeg bruges til:

  • Tale om følelser og tanker i forbindelse med anbringelsen

  • Gennemgå sagsakter, rapporter, undersøgelser mv.

  • Forberede, deltage i og evaluere møder - hjælpe med at huske hvad der skal siges og huske hvad der blev sagt

  • Støtte samarbejdet mellem forælder, sagsbehandler og anbringelsessted

  • Hjælpe med afklaring af spørgsmål i forhold til lovgivningen

Som støtteperson kan jeg ikke være bisidder og jeg tager ikke stilling til anbringelsen eller forvaltningens beslutninger i øvrigt.​

Socialstyrelsen har udgivet en pjece om dine rettigheder som forælder til et anbragt barn/ung:

DET HAR DU RET TIL - TIL FORÆLDRE, HVIS BARN SKAL ANBRINGES ELLER ER ANBRAGT 

Du kan downloade den her:

På Socialstyrelsen hjemmeside ligge 3 videofilm om forældres brug af en støtteperson.

Link til videoer

Til forældre:

Sådan får du mig som støtteperson:

Du er velkommen til at ringe, sende SMS eller maile til mig. Så taler vi sammen og finder ud af om 'kemien' er i orden. Hvis du så ønsker mig som støtteperson kontakter jeg din kommune og får lavet en aftale.

(jettedamlund@me.com * tlf. 30544278 - Du er velkommen til at ringe mellem kl. 8 - 20)

Til sagsbehandler:

Sådan ansætter du mig som støtteperson:

Om du foretrækker at jeg alene kontakter forælderen, eller vi holder et præsentationsmøde afhænger af din praksis. Vi udarbejder en kontrakt og jeg fremsender efterfølgende månedlig EAN-faktura.

bottom of page