Opgaver for virksomheder og institutioner

  • Supervision i personalegrupper

Supervision med udgangspunkt i 'hvad gør jobbet ved mig'. Jeg har mange års erfaring med supervision i personalegrupper primært indenfor det sociale- og pædagogiske område.

Formålet med supervisionen er at skabe mening, glæde, forståelse og handlemuligheder i arbejdslivet

 
  • Sagssupervision

Supervision indenfor det pædagogiske og sociale område. 
  • Virksomhedskonsultation  ​​

  • Coaching 

Jette Damlund * Tlf. 30544278 * jettedamlund@me.com * www.godesamtaler.dk

Strandvejen 23, Reersø, 4281 Gørlev